Rb-28S SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 września roku 2017

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Robert Jakubowski - z upoważnienia kierownika jednostki
/-/ Elżbieta Piekielniak - skarbnik

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice
Informację opublikował:Małgorzata Konicka
Data publikacji:21.12.2017 13:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Konicka
Data aktualizacji:21.12.2017 13:20