Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 3.01.2018r., Inwestor, Gmina Ksawerów, reprezentowana przez Pełnomocnika Panią Mariolę Wosińską, dokonała zgłoszenia budowy odwodnienia ul. Żeromskiego, w miejscowości Ksawerów, na dz. nr ewid.: 1528/1, 1311/37, 1311/2.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dot. budowy odwodnienia ul. Żeromskiego, w miejscowości Ksawerów, na dz. nr ewid.: 1528/1, 1311/37, 1311/2
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Data publikacji:05.01.2018 12:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:25.01.2018 10:50