Postępowanie administracyjne
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o pow. 30,7 m2
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Budach Dłutowskich,
w obrębie 1 Budy Dłutowskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 266
o pow. całkowitej 0,1200 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na zdemontowanie
istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia SN 15 kV o długości 10,2 m
oraz założenie i przeprowadzenie przewodów napowietrznej
linii SN 15 kV relacji PZPB - Pawlikowice na długości 10,2 m.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia korzystania z części dz. nr 266 Budy Dłutowskie w obrębie 1 Budy Dłutowskie
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:09.01.2018 13:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Dobrosz
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:08.02.2018 12:40