Zaproszenie do wpisania na listę rzeczoznawców majątkowych,
wykonujących operaty szacunkowe dla potrzeb
prowadzonych postępowań administracyjnych


W związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi
nieruchomości położonych na terenie powiatu pabianickiego oraz na
pozostałym terenie województwa łódzkiego w zakresie:
- ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne
w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustalenia odszkodowania za działki gruntu zajęte pod drogi publiczne
w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogi gminne i powiatowe
w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- ustalenia odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości,
wartości powstałych szkód oraz zmniejszenia wartości nieruchomości
w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustalenia odszkodowania za udostępnianie nieruchomości oraz powstałe
w związku z tym szkody w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami,
- ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, gdy nastąpiło
pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia odszkodowania,
a obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie
w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- waloryzacji odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość
oraz określenia jej aktualnej wartości rynkowej z uwzględnieniem zmniejszenia
albo zwiększenia jej wartości po wywłaszczeniu dla potrzeb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli lub jej spadkobierców
w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
- ustalenia opłat rocznych lub aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

Starosta Pabianicki podejmuje czynności zmierzające do utworzenia Listy rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w ramach opisanychwyżej postępowań.

Mając powyższe na względzie zapraszam rzeczoznawców majątkowych do
składania wniosków (wzór wniosku w załączeniu).
Wnioski należy składać do dnia 26 stycznia 2018 r. w kancelarii
Starostwa Powiatowego w Pabianicach (budynek A I piętro)
lub przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice
lub za pośrednictwem
platformy ePUAP na skrzynkę podawczą Powiatu Pabianickiego
na adres: powiat_pabianicki/skrytka
(liczy się data wpływu wniosku).
Lista rzeczoznawców majątkowych zostanie opublikowana na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Wszelkie informacje w niniejszej sprawie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
nr telefonu: (42) 225-40-56 lub (42) 225-40-58.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do wpisania na listę rzeczoznawców majątkowych, wykonujących operaty szacunkowe dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:11.01.2018 11:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:11.01.2018 11:16