Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 12.01.2018r., Inwestor PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź, reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Rafała Skowrona, dokonał zgłoszenia budowy linii kablowej niskiego napięcia, na działkach nr ewid. 504/1, 504/10, 504/27, 502/4 w Ksawerowie ul. Orzechowa.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa linii kablowej nieskiego napięcia, na działkach nr ewid. 504/1, 504/10, 504/27, 502/4 w Ksawerowie ul. Orzechowa.
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Katarzyna Kaczmarek
Data publikacji:16.01.2018 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Kaczmarek
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:05.02.2018 15:24