Pabianice, dnia 24 stycznia 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 246 położonej w Pabianicach
przy ul. Grabowej 18


W dniu 16 stycznia 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej, położonej w Pabianicach przy ul. Grabowej 18,
w obrębie P-12, oznaczonejw ewidencji gruntów jako działka nr 246
o powierzchni 0,0862 ha, objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00050459/4,
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 4 osoby.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 191 000,00 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 199 000,00 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%.
Nabywcą w/w nieruchomości jest
NIKO-PRICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I przetargu dot. działki nr 246 położonej w Pabianicach przy ul. Grabowej 18
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:24.01.2018 11:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:24.01.2018 11:00