Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 13.02.2018r., Inwestor Gmina Ksawerów, reprezentowana przez Pełnomocnika Panią Mariolę Wosińską, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków, na działkach nr ewid. 346, 348/16, 349/25, 388, 377/22, 377/3, 377/21 w ul. Bocznej i Kosmowskiej w Ksawerowie.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji wraz z zasilaniem energetycznym przepomopwni ścieków, na działkach nr ewid. 346, 348/16, 349/25, 388, 377/22, 377/3, 377/21 w ul. Bocznej i Kosmowskiej w Ksawerowie.
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Katarzyna Kaczmarek
Data publikacji:13.02.2018 12:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Kaczmarek
Informację aktualizował:Patrycja Matyszczuk
Data aktualizacji:08.03.2018 13:43