Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 14.02.2018r., Inwestor, PGE Dystrybucja S.A., reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Marcina Poziemskiego, dokonała zgłoszenia przebudowy linii napowietrznej n.n, budowa linii kablowej, przyłączy kablowych wraz ze złączami oraz rozbiórka przyłącza napowietrznego nn, w Pabianicach, przy ul. Granicznej na dz. nr ewid.: 243, 232/7, 232/12, 232/13, 232/17, 232/18, 232/19 w obrębie P-26. 

   Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

  O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dot. zgłoszenia przebudowy linii napowietrznej n.n, budowa linii kablowej z przyłączami,i oraz rozbiórka przyłącza napowietrznego nn Pabianice, ul. Graniczna
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Data publikacji:16.02.2018 12:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Katarzyna Kaczmarek
Data aktualizacji:19.03.2018 13:20