Konstantynów Łódzki, dnia 17.01.2018r.

Znak: AB.6740.379.2017.MK

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy
w Konstantynowie Łódzkim zawiadamia, iż w dniu 17.01.2018r. decyzją nr 13/2018, znak: AB.6740.379.2017MKr., Starosta Pabianicki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę 194 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej realizowaną w 23 etapach w ramach osiedla „Srebrna Ostoja Północ”, budowę instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji energii elektrycznej, doziemnych instalacji gazowych wraz z wewnętrznymi instalacjami gazu w budynkach, na terenie działek nr ewid.: 2/320, 2/321, 2/322, 2/323, 2/324, 2/325, 2/326, 2/327, 2/328, 2/329, 2/330, 2/331, 2/332, 2/333,  2/334, 2/335, 2/336, 2/337, 2/338, 2/339, 2/340, 2/341, 2/342, 2/343, 2/344, 2/345, 2/346, 2/347, 2/348, 2/349, 2/350, 2/363, 2/364, 2/365, 2/366, 2/367, 2/368, 2/369, 2/370, 2/371, 2/372, 2/373, 2/374, 2/375, 2/376, 2/385, 2/386, 2/387, 2/388, 2/389, 2/390, 2/391, 2/392, 2/393, 2/394, 2/395, 2/396, 2/397, 2/398, 2/399, 2/400, 2/401, 2/402, 2/403, 2/404, 2/405, 2/406, 2/407, 2/408, 2/409, 2/410, 2/411, 2/412, 2/413, 2/414, 2/415, 2/434, 2/435, 2/436, 2/437, 2/438, 2/439, 2/440, 2/441, 2/442, 2/443, 2/444, 2/445, 2/446, 2/447, 2/448, 2/449, 2/450, 2/451, 2/468, 2/469, 2/470, 2/471, 2/472, 2/473, 2/474, 2/475, 2/476, 2/477, 2/478, 2/479, 2/480, 2/481, 2/482, 2/483, 2/484, 2/485, 2/486, 2/487, 2/488, 2/489, 2/490, 2/491, 2/492, 2/493, 2/494, 2/495, 2/496, 2/497, 2/498, 2/499, 2/500, 2/516, 2/517, 2/518, 2/519, 2/520, 2/521, 2/522, 2/523, 2/524, 2/525, 2/526, 2/527, 2/528, 2/529, 2/530, 2/531, 2/532, 2/533, 2/534, 2/535, 2/536, 2/537, 2/538, 2/539, 2/540, 2/541, 2/542, 2/543, 2/544, 2/545, 2/546, 2/547, 2/548, 2/549, 2/570, 2/571, 2/572, 2/573, 2/574, 2/575, 2/576, 2/577, 2/578, 2/579, 2/580, 2/581, 2/582, 2/583, 2/592, 2/593, 2/594, 2/595, 2/596, 2/597, 2/598, 2/599, 2/600, 2/601, 2/602, 2/603, 2/604, 2/605, 2/606, 2/607, 2/608, 2/609, 2/610, obręb  K-17 przy ulicy Warzywniczej  w Konstantynowie  Łódzkim., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.11.2017r. oraz korekty z dnia 3.01.2018r. złożonego przez Varitex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa z sziedzibą ul. Żeromskiego nr 96, 90 - 550 Łódź. 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwie Powiatowym w Pabianicach Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, I piętro, pokój nr 14 (tel. 42 211 61 12).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa 194 budynkó mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej realizowana w 23 etapach w ramach dla "Srebrna Ostoja Północ", budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji energii elektrycznej, doziemnych instalacji gazowych wraz z wewnętrznymi instalacjami gazu w budynkach, na terenie działek nr ewid. .: przy ul. Warzywniczej, obr. K - 17 w Konstantynowie łódzkim
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:22.02.2018 15:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Markiewicz
Informację aktualizował:Michał Lewandowski
Data aktualizacji:18.07.2018 08:08