Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 21.02.2018r., Inwestor, Gmina Ksawerów, reprezentowana przez Pełnomocnika Panią Mariolę Wosińską, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami od sieci w kierunku posesji w ul. Bocznej, Pięknej, Wiosennej, Radosnej w Ksawerowie, na działkach nr ewid.: 301/1, 341/1, 341/23, 341/25, 341/27, 346, 341/29, 341/31, 341/33, 341/35, 344, 341/37, 341/45, 341/46, 341/54, 343/5, 341/69, 343/8, 484/3, 342, 341/56, 341/58, 341/60, 341/64, 341/66, 341/68, 343/9, 484/7, 484/9, 343/10, 395, obręb Ksawerów.

   Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

  O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyji sanitarnej z odejściami od sieci w kierunku posesji w ul. Bocznej, Pięknej, Wiosennej i Radosnej w Ksawerowie.
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Katarzyna Kaczmarek
Data publikacji:27.02.2018 13:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Kaczmarek
Informację aktualizował:Katarzyna Kaczmarek
Data aktualizacji:15.03.2018 08:20