Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 12.03.2018r., Inwestor, Gmina Ksawerów, dokonała zgłoszenia budowy odwodnienia ulicy Skromnej i Krótkiej wraz ze skrzyżowaniem ul. Północnej i Skromnej w Ksawerowie, na działkach nr ewid. 509/10, 509/24, 508/1, 430, 448, 483.

   Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

  O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa odwodnienia ulicy Skromnej i Krótkiej wraz ze skrzyżowaniem ul. Północnej i Skromnej w Ksawerowie, na działkach nr ewid. 509/10, 509/24, 508/1, 430, 448, 483.
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Katarzyna Kaczmarek
Data publikacji:13.03.2018 11:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Kaczmarek
Informację aktualizował:Katarzyna Kaczmarek
Data aktualizacji:03.04.2018 09:35