Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania adminstracyjnego, zawiadamiamy, że w dniu 27.02.2018r., Inwestor, Zarząd Powiatu Pabianickiego, wystąpił o pozwolenie na przebudowę drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Ldzań, gm. Dobroń, na działkach nr ewid. 909/1, 774/3, 774/4, 645, 771/1, 771/2, 771/3.

   Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

  O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w miejscowości Ldzań, gm. Dobroń, na działkach nr ewid. 909/1, 774/3, 774/4, 645, 771/1, 771/2, 771/3.
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Katarzyna Kaczmarek
Data publikacji:21.03.2018 14:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Kaczmarek
Informację aktualizował:Katarzyna Kaczmarek
Data aktualizacji:21.03.2018 14:54