Skarb Państwa – Starosta Pabianicki
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa
położonej w gminie Pabianice, w obrębie 18 Piątkowisko,
oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 301/2 o pow. 0,2631 ha,
objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00047176/2,
przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
na czas oznaczony 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w gm. Pabianice, Piątkowisko, dz. nr 301/2 przeznaczonej do oddania w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:10.04.2018 10:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Robert Jakubowski
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:10.04.2018 13:20