Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 30.04.2018r., Pełnomocnik Inwestora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o., Pan Rafał Kunka dokonał zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, w Pabianicach, na ul. Wierzbowej i Żabiej, na dz. Nr ewid.: 375/1, 360/10, 360/9, obręb P-12.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, w Pabianicach, na ul. Wierzbowej i Żabiej, na dz. Nr ewid.: 375/1, 360/10, 360/9, obręb P-12.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:02.05.2018 13:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:23.05.2018 11:25