Konstantynów Łódzki dn. 14.05.2018r.

AB.6743.164.2018.MK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 14.05.2018r.,
Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, 95 - 050 Konstantynów Łódzki, dokonała zgłoszenia przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Cmentarnej, obr. K - 11, dz. 394/2, obr. K - 12, dz. 280, 284 w Konstantynowie Łódzkim.

             Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwie Powiatowym w Pabianicach Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, I piętro, pokój nr 14 (tel. 42 211 61 12).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa sieci wodociągowej, ul. Cmentarna, obr. K - 11, dz. nr ewid. 394/2, obr. K - 12, dz. nr ewid. 280, 284, gm. Konstantynów Łódzki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:16.05.2018 12:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Markiewicz
Informację aktualizował:Michał Lewandowski
Data aktualizacji:23.08.2018 08:50