Ogłoszenie

Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości, iż PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie, w drodze decyzji, sposobu
korzystania z części nieruchomości o pow. 0,0372 ha o nieuregulowanym
stanie prawnym, położonej w gminie Pabianice, w obrębie 17 Petrykozy,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149/2 o pow. całkowitej 0,4129 ha,
w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego
napięcia na w/w części nieruchomości. Z uwagi na powyższe, na podstawie
art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.),
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do
nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie 2 miesięcy
od dnia niniejszego ogłoszenia – pod rygorem pominięcia praw tych osób
w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z w/w części nieruchomości.
Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na
adres Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub przedłożyć
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek C, I piętro,
pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Pabianice, w obrębie 17 Petrykozy, dz. nr 149/2
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:29.05.2018 10:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:29.05.2018 10:22