Postępowanie administracyjne
dotyczące ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie
gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich
posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we
wspólnocie gruntowej wsi Kazimierz, gmina Lutomiersk,
oznaczonej w obrębie 13 Kazimierz jako działki nr:
91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466,
505/2 , 562/1, 562/2, 734 o łącznej powierzchni 78,3070 ha
oraz w obrębie 14 Lutomiersk jako działka nr 7 o powierzchni 0,4784 ha

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dot. gm. Lutomiersk, obręb 13 Kazimierz, działki: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415, 439, 466, 505/2, 562/1, 562/2, 734
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:30.05.2018 13:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Dobrosz
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:30.05.2018 13:01