INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 145 i 146,
położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej


W dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Kolejowej, w obrębie K-13,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 145 o powierzchni 0,2513 ha
oraz działka nr 146 o powierzchni 0,5069 ha,
objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00050246/8,
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza działki nr 145 – 233 181,00 zł
(słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza działki nr 146 – 444 400,00 zł
(słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%.
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku II przetargu dot. działki nr 145 i 146 położone w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:19.06.2018 15:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:19.06.2018 15:16