Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 20.06.2018r., Inwestor, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Łukasza Pęciaka, dokonał zgłoszenia przebudowy stanowiska słupowego na słup z rozłącznikiem sterowanym drogą radiową w Dobroniu Małym oraz przebudowa istniejącego łącznika SN 15kV, w miejscowości Orpelów, na dz. Nr ewid.: 6/1, 59/3, gm. Dobroń.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia przebudowy stanowiska słupowego na słup z rozłącznikiem sterowanym drogą radiową w Dobroniu Małym oraz przebudowa istniejącego łącznika SN 15kV, w miejscowości Orpelów, na dz. Nr ewid.: 6/1, 59/3, gm. Dobroń
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:22.06.2018 13:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:23.07.2018 12:51