http://powiat.pabianice.bip.info.pl/admin/dok_edyt.php?iddok=14265&idmp=1181&r=r

uchwała Nr

z dnia

w sprawie

L/363/18

26-04-2018 zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2018 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

L/362/18

26-04-2018 rozpatrzenia skargi

L/361/18

26-04-2018 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia

L/360/18

26-04-2018 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach w Branżową Szkołę I stopnia

L/359/18

26-04-2018 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach w Branżową Szkołę I stopnia

L/358/18

26-04-2018 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach w Branżową Szkołę I stopnia

L/357/18

26-04-2018 szczególnych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli w szkołach lub placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pabianicki oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

L/356/18

26-04-2018 powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi

L/355/18

26-04-2018 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. Utworzenie ekopracowni "Ekopracownia pod chmurką zielony zakątek" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32

L/354/18

26-04-2018 wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania pn. Utworzenie ekopracowni "Bądź z naturą za pan brat" w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10

L/353/18

26-04-2018 przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Pabianickim

L/352/18

26-04-2018 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok

L/351/18

26-04-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025

L/350/18

26-04-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Pabianickiego na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

XLIX/349/18

12-04-2018 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok

XLIX/348/18

12-04-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2018-2025

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Powiatu Pabianickiego podjętych w kwietniu 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:27.06.2018 11:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:11.07.2018 11:03