Konstantynów Łódzki, dnia 12.07.2018r.

Znak: AB.6740.125.2018.MK

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy
w Konstantynowie Łódzkim zawiadamia, iż w dniu 12.07.2018r. decyzją nr 255/2018, znak: AB.6740.125.2018MK, Starosta Pabianicki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku stacji paliw z wiatą, instalacji zewnętrznych gazu płynnego, instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zbiornika bezodpływowego na ścieki, zbiorników podziemnych gazu i paliw płynnych oraz układu drogowego z miejscami postojowymi dla samochodów na terenie dz. nr ewid. 42/4, obręb  K-3 przy ulicy Lutomierskiej w Konstantynowie  Łódzkim., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.04.2018r. złożonego przez pełnomocnika działającego w imieniu "Dorgas" Dorota Łyżwa ul. Piłsudskiego 12 m. 26, 95 - 050 Konstantynów Łódzki. 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwie Powiatowym w Pabianicach Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, I piętro, pokój nr 14 (tel. 42 211 61 12).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa stacji paliw płynnych, ul. Lutomierska, obr. K - 3, dz. 42/4, Konstantynów Łódzki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:18.07.2018 08:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Markiewicz
Informację aktualizował:Michał Lewandowski
Data aktualizacji:18.07.2018 08:18