Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 24.07.2018r., Inwestor, Gmina Ksawerów, dokonał zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej – rurociągu tłocznego wraz z przepompownią, w Ksawerowie przy ul. Sienkiewicza i Zachodniej, na dz. Nr ewid.: 1629, 1885, gm. Ksawerów.

    Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

    O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomiene dotyczące zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej – rurociągu tłocznego wraz z przepompownią, w Ksawerowie przy ul. Sienkiewicza i Zachodniej, na dz. Nr ewid.: 1629, 1885, gm. Ksawerów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:25.07.2018 09:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:16.08.2018 14:56