Postępowanie wywłaszczeniowe
w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.),
polegające na ograniczeniu, w drodze decyzji,
sposobu korzystania z części nieruchomości o pow. 0,0372 ha
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej
w gminie Pabianice,w obrębie 17 Petrykozy,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149/2
o pow.całkowitej 0,4129 ha, w celu realizacji inwestycji
polegającej na budowielinii kablowej niskiego napięcia
na w/w części nieruchomości.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Pabianice, w obrębie 17 Petrykozy, dz. nr 149/2
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:01.08.2018 13:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Dobrosz
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:04.09.2018 16:10