Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 21.08.2018r., Inwestor, Gmina Ksawerów, dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Kosmowskiej na odcinku od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej w Ksawerowie, na dz. nr ewid.: 388, 393/8, 393/9 i 394/10, gm. Ksawerów.

     Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

    O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:22.08.2018 14:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:12.09.2018 09:48