Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

   Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 23.08.2018r., Inwestor, Gmina Pabianice, dokonał zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicy w Rydzynach, na dz. nr ewid.: 30/2, gm. Pabianice.

    Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

   O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy linii oświetlenia ulicy w Rydzynach, na dz. nr ewid.: 30/2, gm. Pabianice.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:27.08.2018 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:14.09.2018 09:32