Uchwała Nr

z dnia

w sprawie

437/06

28-09-2006 przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007..

436/06

28-09-2006 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego.

435/06

28-09-2006 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego.

434/06

28-09-2006 upoważnienia osób do podpisania umów wykonawczych z Wojewodą Łódzkim.

433/06

28-09-2006 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 r.

432/06

25-09-2006 wydania opinii o zaliczeniu dróg na terenie Konstantynowa Łódzkiego do kategorii dróg gminnych.

431/06

18-09-2006 uchylenia uchwały Nr 67/2001 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 17 września 2001 roku.

430/06

18-09-2006 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 r.

429/06

18-09-2006 zmieniająca uchwałę w sprawie powołąnia komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.

428/06

15-09-2006 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 r.

427/06

11-09-2006 upoważnienia do podpisania umowy kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2006 roku oraz do wystawienia weksla "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.

426/06

11-09-2006 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 r.

425/06

11-09-2006 upoważnienia osób do podpisania umów dotacji z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

424/06

04-09-2006 założeń do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2007 rok wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania.

423/06

04-09-2006 zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2006 r.

422/06

04-09-2006 wydania opinii o pozbawienie drogi nr 1532E Rękoraj-Moszczenica o długości 5500 mb, drogi nr 1501E Dąbrowa nad Czarną-Wójcin o długości 3100 mb oraz drogi nr 1505E Skotniki-Ruszenice o długości 6515 mb kategorii drogi powiatowej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Pabianickiego podjętych we wrześniu 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:28.08.2018 15:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:28.08.2018 15:25