Ogłoszenie

Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości,
iż PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź RE Sieradz wystąpiła z wnioskiem
o ograniczenie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości
o łącznej pow. 0,0114 ha o nieuregulowanym stanie prawnym,
położonych w gminie Lutomiersk w obrębie 6 Charbice Dolne,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 53 o pow. całkowitej 0,04 ha
(powierzchnia ograniczenia 0,0112 ha) i nr 49 o pow. całkowitej 0,20 ha
(powierzchnia ograniczenia 0,0002 ha), w celu realizacji inwestycji polegającej
na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego YAKXs 4x120 mm²
na w/w częściach nieruchomości.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.),
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu
administracji rządowej wzywa wszystkie osoby,
którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości
do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie 2 miesięcy
od dnia niniejszego ogłoszenia – pod rygorem pominięcia praw
tych osób w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania
z w/w części nieruchomości.
Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać
na adres Starostwa Powiatowego w Pabianicachlub przedłożyć
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek C,
I piętro, pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Lutomiersk w obrębie 6 Charbice Dolne, działki nr 53 i 49
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:11.09.2018 09:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:11.09.2018 09:12