Pabianice, dnia 11 września 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działek nr: 117/1, 117/2, 117/3, 117/4,
położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej


W dniu 4 września 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Kolejowej, w obrębie K-15,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:
nr 117/1 o powierzchni 0,1257 ha, nr 117/2 o powierzchni 0,1258 ha,
nr 117/3 o powierzchni 0,1258 ha, nr 117/4 o powierzchni 0,1258 ha,
objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00051057/3,
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza działki nr 117/1 – 113 000,00 zł
(słownie: sto trzynaście tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza działki nr 117/2 – 113 100,00 zł
(słownie: sto trzynaście tysięcy sto złotych 00/100) plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza działki nr 117/3 – 113 100,00 zł
(słownie: sto trzynaście tysięcy sto złotych 00/100) plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza działki nr 117/4 – 113 100,00 zł
(słownie: sto trzynaście tysięcy sto złotych 00/100) plus podatek VAT 23%.
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I przetargu dot. dz. nr 117/1, 117/2, 117/3, 117/4 położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:11.09.2018 12:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak