Konstantynów Łódzki, dnia 21.09.2018r.

Znak: AB.6740.291.2018.MK

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy
w Konstantynowie Łódzkim zawiadamia, iż w dniu 17.09.2018r. decyzją nr 357/2018, znak: AB.6740.291.2018MK, Starosta Pabianicki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na rozbudowę i przebudowę istniejącego zakładu produkcyjno-magazynowego, budowy układu drogowego wraz z parkingiem dla samochodów osobowych, instalacji kanalizacji deszcowej, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku, przewidzianym do realizacji na terenie działek nr ewid. 86/5, 87/5, 87/6, 94/6, 94/8, obreb K - 18, przy ulicy Langiewicza nr 52 w Konstantynowie Łódzkim., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.08.2018r. złożonego przez pełnomocnika działającego w imieniu Coko-Werk Polska Sp. z o.o. ul. Lodowa 93D, 93 - 232 Łódź. 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwie Powiatowym w Pabianicach Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, I piętro, pokój nr 14 (tel. 42 211 61 12).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa i przebudowa istniejącego zakładu produkcyjno-magazynowego, budowa układu drogowego wraz z parkingiem dla samochodów osobowych, instalacji kanalizacji deszcowej, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynku, przewidzianym do realizacji na terenie działek nr ewid. 86/5, 87/5, 87/6, 94/6, 94/8, obreb K - 18, przy ulicy Langiewicza nr 52 w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:21.09.2018 12:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Markiewicz
Informację aktualizował:Michał Lewandowski
Data aktualizacji:21.09.2018 12:55