ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pn.: "Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów" 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Pabianickiego w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, gmina Dłutów na odcinku 234,0 m, od skrzyżowania z ul. Wysoką do działki o nr ewid. 159. Zakres prac obejmuje, w szczególności przebudowę istniejących zjazdów bramowych.


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe na Budowę chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Anna Barańska
Data publikacji:24.09.2018 11:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jolanta Nowicka
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak