Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 21.09.2018r., Pełnomocnik Inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź RE Zgierz Pabianice, Pan Filip Lutkowski dokonał zgłoszenia budowy linii kablowej niskiego napięcia, w miejscowości Chechło Pierwsze na dz. nr ewid.: 372/5, 373/2, 372/6, 372/7, 371/3, 372/3, 371/2, 372/2, 224/8, 306, 373/1, 372/1, 372/8, gm. Dobroń.

     Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

    O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgoszenia zgłoszenia budowy sieci kablowej niskiego napięcia, w miejscowości Chechło Pierwsze na dz. nr ewid.: 372/5, 373/2, 372/6, 372/7, 371/3, 372/3, 371/2, 372/2, 224/8, 306, 373/1, 372/1, 372/8, gm. Dobroń.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:24.09.2018 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:05.11.2018 15:46