Zarząd Powiatu Pabianickiego
podaje do publicznej wiadomości wykaz kolalu użytkowego
w powierzchni 46,50m2 znajdującego się na poddaszu budynku
zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Pabianicach
przy ul. Zamkowej 6, oznaczonej w ewidencji gruntów
w obrębie P-13 jako działka nr 5/1 o powierzchni 0,0696 ha,
objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00002648/5,
przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
na rzecz dotychczasowego najemcy
- Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Komentarz ­ Osoby odpowiedzialne za treść:
/-/ Krzysztof Habura - Starosta
/-/ Robert Jakubowski - Wicestarosta

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:02.10.2018 13:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:02.10.2018 13:59