INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

dot. działki nr 145 i 146, położonych w Konstantynowie Łódzkim
 przy ul. Kolejowej

 

 

W dniu 09 października 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,  położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Kolejowej, w obrębie K-13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 145 o powierzchni 0,2513 ha oraz działka nr 146 o powierzchni 0,5069 ha, objętej księgą wieczystą
Nr LD1P/00050246/8, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.

Cena wywoławcza działki nr 145 – 233 181,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) plus podatek VAT 23%.

Cena wywoławcza działki nr 146 – 444 400,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta złotych 00/100) plus podatek VAT 23%.

Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku III przetargu dot. działki nr 145 i 146 położone w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Piotr Felcenloben
Data publikacji:09.10.2018 13:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Piotr Felcenloben
Data aktualizacji:09.10.2018 14:13