Postępowanie wywłaszczeniowe
w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.),
polegające na ograniczeniu, w drodze decyzji,
sposobu korzystania z części nieruchomości o pow. 0,0746 ha
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej
w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-18,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31
o pow. całkowitej 0,3466 ha, w celu realizacji inwestycji
polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV
na w/w części nieruchomości.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postępowanie administracyjne dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, obr. K-18, dz nr 31
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Wojciech Goss
Data publikacji:11.10.2018 12:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Dobrosz
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:30.10.2018 09:42