Konstantynów Łódzki, dnia 21.09.2018r.

Znak: AB.6740.299.2018.MK

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy
w Konstantynowie Łódzkim zawiadamia, iż w dniu 10.10.2018r. decyzją nr 403/2018, znak: AB.6740.299.2018MK, Starosta Pabianicki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę wytwórni betonu towarowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną polegajacą na budowie kontenerowego budynku administracyjno-socjalnego, składu kruszywa w postaci ścian oporowych, węzła betoniarskiego, wagi samochodowej, dwóch  zbiorników buforowych wody, zbiornika wody opadowej, układu dróg wewnętrznych i placy manewrowych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych, instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej wraz z oświetleniem, na terenie działki nr ewid. 90/68, obręb K-19, przy ulicy Innowacyjnej  w Konstantynowie Łódzkim., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.08.2018r. złożonego przez pełnomocnika działającego w imieniu Cemex Polska Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 38D 02 - 232 Warszawa . 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwie Powiatowym w Pabianicach Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2, I piętro, pokój nr 14 (tel. 42 211 61 12).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:budowa wytwórni betonu towarowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną polegającą na budowie kontenerowego budynku administracyjno-socjalnego, składu kruszywa w postaci ścian oporowych, węzła betoniarskiego, wagi samochodowej, dwóch zbiorników buforowych wody, zbiornika wody opadowej, układu dróg wewnętrznych i placy manewrowych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych, instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej wraz z oświetleniem, na terenie działki nr ewid. 90/68, obręb K-19, przy ulicy Innowacyjnej w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:12.10.2018 12:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Markiewicz
Informację aktualizował:Michał Lewandowski
Data aktualizacji:12.10.2018 12:45