Pabianice, dnia 29 października 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim
przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3,
działki: nr 42/1, nr 42/2, nr 42/3, nr 42/5, nr 42/6, nr 42/7


W dniu 23 października 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 42/1 o pow. 0,3060 ha,
nr 42/2 o pow. 0,3270 ha, nr 42/3 o pow. 0,3270 ha, nr 42/5 o pow. 0,3270 ha,
nr 42/6 o pow. 0,3270 ha, nr 42/7 o pow. 0,3270 ha,
objętej księgą wieczystą Nr LD1P/00033617/5,
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego:
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza dla każdej z licytowanych działek:
nr 42/2, nr 42/3, nr 42/5, nr 42/6
– 215 000,00 zł,
(słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza dla działki nr 42/1 – 178 000,00 zł,
(słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%.
Cena wywoławcza dla działki nr 42/7 – 186 000,00 zł,
(słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)
plus podatek VAT 23%.
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

/-/ Krzysztof Habura - Starosta Pabianicki
/-/ Robert Jakubowski - Wicestarosta Pabianicki

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku II przetargu dot. dz. nr 42/1, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6, 42/7 , położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:30.10.2018 09:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:30.10.2018 09:54