Ogłoszenie

Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości, iż PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie, w drodze decyzji, sposobu korzystania
z części nieruchomości o pow. 0,0095 ha o nieuregulowanym stanie prawnym,
położonej w gminie Dobroń, w obrębie 11 Orpelów, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 22 o pow. całkowitej 0,4800 ha, w celu realizacji
inwestycji polegającej na podwyższeniu istniejącego stanowiska słupowego
nr 63 na w/w części nieruchomości.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.),
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do
nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie 2 miesięcy
od dnia niniejszego ogłoszenia – pod rygorem pominięcia praw tych
osób w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania
z w/w części nieruchomości.
Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać
na adres Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub przedłożyć
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Piłsudskiego 2,
95-200 Pabianice, budynek C, I piętro, pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Dobroń w obrębie 11 Orpelów, działka nr 22
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:13.11.2018 09:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:13.11.2018 09:30