Ogłoszenie

Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości, iż PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie, w drodze decyzji,
sposobu korzystania z części nieruchomości o pow. 0,0105 ha
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w
Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-1, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 9 o pow. całkowitej 1,2801 ha
oraz o jej udostępnienie, w celu wykonania prac polegających
na demontażu linii napowietrznej SN, budowie linii kablowej SN
oraz na wymianie stanowiska słupowego SN na nowe
na w/w części nieruchomości.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.),
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji
rządowej wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe
do nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie
2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia – pod rygorem pominięcia
praw tych osób w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania
z w/w części nieruchomości.
Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres
Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub przedłożyć
w siedzibie Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice,
budynek C, I piętro, pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim w obrębie K-1, działka nr 9
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:13.11.2018 09:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:13.11.2018 09:38