Skarb Państwa – Starosta Pabianicki
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa,
położonych w gminie Pabianice w obrębie 15 Okołowice,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
nr 111/3 o pow. 0,0103 ha, nr 113/5 o pow. 0,0114 ha,
nr 206/4 o pow. 0,0002 ha, nr 206/5 o pow. 0,1631 ha,
objęte księgą wieczystą Nr LD1P/00036854/9;
nr 110/5 o pow. 0,3001 ha, nr 112/3 o pow. 0,0655 ha,
objęte księgą wieczystą Nr LD1P/00036980/1;
nr 109/3 o pow. 0,0012 ha, nr 134/8 o pow. 0,0281 ha,
nr 550/10 o pow. 0,0701 ha,
objęte księgą wieczystą Nr LD1P/00005814/1,
stanowiących własność Skarbu Państwa,
przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomosci gruntowych położonych w gminie Pabianice w obrębie 15 Okołowice, oznaczonych jako działki nr: 111/3, 113/5, 206/4, 206/5, 110/5, 112/3, 109/3, 134/8, 550/10 przeznaczonych do oddania w użyczenie
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:06.12.2018 11:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Gabriela Wenne
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:06.12.2018 11:10