Ogłoszenie
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
podaje do publicznej wiadomości, iż Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie,
w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o łącznej
pow. 60,5 m² o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej
w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 228 o pow. całkowitej 804 m², w celu realizacji inwestycji
polegającej na przeprowadzeniu gazociągu niskiego ciśnienia średnicy 110/160 PE
o długości 52 m oraz przyłącza niskiego ciśnienia średnicy 25/40 PE o długości
8,5 m wraz z pasem eksploatacyjnym o szerokości 1 m
(po 0,5 m na każdą stronę od osi rury) na w/w części nieruchomości.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2204),
Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do
nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie 2 miesięcy
od dnia niniejszego ogłoszenia – pod rygorem pominięcia praw tych osób
w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z w/w części nieruchomości.
Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres
Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub przedłożyć w siedzibie
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Piłsudskiego 2,
95-200 Pabianice, budynek C, I piętro, pokój 103, tel.: (42) 225 40 58.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim w obrębie K-12, działka nr 228
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:11.12.2018 08:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Habura
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:11.12.2018 08:43