Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 04.02.2019r., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o., 95-200 Pabianice ul. Warzywna 3, dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej i Skośnej, na dz. 107, 164, 165/1, 166/1, 166/3, 170/1, obręb P-28.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 106 (tel. 42 225 40 55). O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zawiadomienie dotyczace zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej i Skośnej
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:04.02.2019 11:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:26.02.2019 11:06