Konstantynów Łódzki, dnia 13 lutego 2019r.

Znak: AB.6740.26.2019.MK

Z A W I A D O M I E N I E

             Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Starostę Pabianickiego, w sprawie wniosku inwestora – Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o., z siedzibą ul. Jana Pawła II nr 44, 95-050 Konstantynów Łódzki, reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Bartłomieja Kozłowskiego, z dnia 29 stycznia 2019r., w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi dla osiedla Kilińskiego Południe, na terenie działek nr ewid. 69/7, 68/5 68/6, 66/14, 66/15, 66/12, 65/11, 63/10, 62/6, 61/2, 61/5, 36/1, 35/10, 33/10, 32/17, 35/8, 33/8 32/8, 31/8, 35/4, 34/9, 34/8, 33/4,32/4, 31/4, 29/4, 28/4, 27/5, 25, 26/11, 27/13, 28/12, 29/13, 28/9, 29/10, 27/8, 28/7, 29/8, 30/1, 61/3, 34/6,  obręb K-12 w Konstantynowie Łódzkim.

             Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego – Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2, pokój nr 14, I piętro, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek 8-16, wtorek 9-17, piątek 7-14 w terminie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi dla osiedla Kilińskiego południe na terenie działek nr ewid. 69/7, 68/5 68/6, 66/14, 66/15, 66/12, 65/11, 63/10, 62/6, 61/2, 61/5, 36/1, 35/10, 33/10, 32/17, 35/8, 33/8 32/8, 31/8, 35/4, 34/9, 34/8, 33/4,32/4, 31/4, 29/4, 28/4, 27/5, 25, 26/11, 27/13, 28/12, 29/13, 28/9, 29/10, 27/8, 28/7, 29/8, 30/1, 61/3, 34/6, obręb K-12 w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Lewandowski
Data publikacji:14.02.2019 14:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Markiewicz
Informację aktualizował:Michał Lewandowski
Data aktualizacji:11.03.2019 14:59