Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

   Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 17.04.2019r., Pełnomocnik Inwestora - PSG Sp. z o.o , Pan Marcin Kozikowski dokonał zgłoszenia budowy sieci gazowej w Ksawerowie, przy ul. Solarza na działce nr ewid. 38, 46, gm. Ksawerów.

     Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa,  I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 08).

    O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci gazowej w Ksawerowie, przy ul. Solarza na działce nr ewid. 38, 46, gm. Ksawerów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:19.04.2019 12:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:10.05.2019 15:35