Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

      Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 24.04.2019r., Pełnomocnik Inwestora – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , Pan Bartłomiej Kozłowski dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej spinającej końcówkę wodociągu w ul. Łaskiej z wodociągiem w ul. Torowej wraz z rozbiórką sieci wodociągowej w Pabianicach, przy ul. Torowej i Pasażu im. Anny Walentowicz, na działkach nr ewid. 8/8, 212/1, obręb P-5 oraz działka 539, obręb P-1.

     Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 05).

     O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej spinającej końcówkę wodociągu w ul. Łaskiej z wodociągiem w ul. Torowej wraz z rozbiórką sieci wodociągowej w Pabianicach, przy ul. Torowej i Pasażu im. Anny Walentowicz, na działkach nr ewid. 8/8, 212/1, obręb P-5 oraz działka 539, obręb P-1.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:25.04.2019 12:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:17.05.2019 10:27