Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

      Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 24.04.2019r., Pełnomocnik Inwestora – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , Pan Bartłomiej Kozłowski dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ul. Orlej, łączącej eksploatowane odcinki sieci wodociągowej po obu stronach rzeki Pabianki wraz z niezbędną rozbiórką odcinków sieci wodociągowej w Pabianicach, przy ul. Orla, na działkach nr ewid. 169/8, 169/3, 169/10, 394/12, 394/13, 394/11, 395/11, 395/9, 395/10, 402/1, 402/2, obręb P-12.

       Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 05).

     O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ul. Orlej, łączącej eksploatowane odcinki sieci wodociągowej po obu stronach rzeki Pabianki wraz z niezbędną rozbiórką odcinków sieci wodociągowej w Pabianicach, przy ul. Orla, na działkach nr ewid. 169/8, 169/3, 169/10, 394/12, 394/13, 394/11, 395/11, 395/9, 395/10, 402/1, 402/2, obręb P-12.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:25.04.2019 13:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:17.05.2019 10:22