Konstantynów Łódzki, dnia 09-05-2019

 

 

Zamawiający

Dom Pomocy Społecznej
 „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki

Bechcice 3

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu nr ZP/09/2019

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony na zakup wyrobów  medycznych -  systemu kąpielowego z mobilnym podnośnikiem (wanna z elektrycznie regulowaną wysokością, podnośnik kąpielowego w wersji leżanka-fotel), podnośnika elektrycznego do transportu i podnoszenia pacjenta

 

Zamawiający, Dom Pomocy Społecznej Pod Dębami, reprezentowany przez dyrektora Huberta Kowalskiego działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 09-05-2019 godz. 11:30 w DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim w budynku administracji
  2. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 161500,00 zł brutto
  3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

                                                                                                                         

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

Termin dostawy

Okres gwarancji

1.

Klaromed Sp. z o.o.

Ul. Sobieskiego 123

05-700 Sulejówek

160060,32 zł brutto

23 dni robocze

24 m-ce

2.

 

 

 

 

 

     Katarzyna

Michalska-Dróżka

 

(podpis osoby sporządzającej)

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z otwarcia ofert Przetargu nieograniczongo na zakup wyrobów medycznych - systemu kąpielowego z mobilnym podnośnikiem (wanna z elektrycznie regulowaną wysokością, podnośnik kąpielowego w wersji leżanka-fotel), podnośnika elektrycznego do transportu i podnoszenia pacjenta
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:09.05.2019 18:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:09.05.2019 18:22