Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 10.05.2019r., Pełnomocnik Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź , Pani Izabela Topolska -Sujecka dokonała zgłoszenia budowy linii kablowej enn 0,4Kv w Pabianicach, przy ul. Konopnickiej – M. Skłodowskiej Curie, na działce nr ewid. 186/6, 311, 306/1, 306/2, 200/5, 200/1, 200/8, 133/3, 133/17, obręb P-7.

     Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 05).

     O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomiene dotyczące zgłoszenia budowy linii kablowej enn 0,4Kv w Pabianicach, przy ul. Konopnickiej – M. Skłodowskiej Curie, na działce nr ewid. 186/6, 311, 306/1, 306/2, 200/5, 200/1, 200/8, 133/3, 133/17, obręb P-7.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:14.05.2019 08:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:03.06.2019 12:33