Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

       Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 30.07.2019r., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Pabianicach, na działkach nr ewid. 576/9, 576/12, obręb P-1.

      Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 11 (tel. 42 208 77 07).

      O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Pabianicach, na działkach nr ewid. 576/9, 576/12, obręb P-1.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:01.08.2019 10:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:20.08.2019 13:47