Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

      Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 31.07.2019r., Pełnomocnik Inwestora PGE Dystrybucja S.A. O/D Łódź, Pan Dariusz Komuński dokonał zgłoszenia rozbudowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej NN 0,4 KV dla potrzeb zasilenia odbiorców w Dobroniu, przy ul. Ogrodowej 14A oraz poprawy parametrów dostarczanej energii dla odbiorców zasilanych ze stacji 3-0780 RZS, na działkach nr ewid. 621/4, 621/5, 621/9, 621/11, 629/3, 630/1, 630/2, 630/3, 630/4, 631, 639/3, 639/11, 639/12, 639/17, 639/21, 639/22, 721, 732, gm. Dobroń.

      Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 10).

      O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia rozbudowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej NN 0,4 KV dla potrzeb zasilenia odbiorców w Dobroniu, przy ul. Ogrodowej 14A oraz poprawy parametrów dostarczanej energii dla odbiorców zasilanych ze stacji 3-0780 RZS, na działkach nr ewid. 621/4, 621/5, 621/9, 621/11, 629/3, 630/1, 630/2, 630/3, 630/4, 631, 639/3, 639/11, 639/12, 639/17, 639/21, 639/22, 721, 732, gm. Dobroń.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:01.08.2019 10:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:21.08.2019 08:55