Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

       Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 07.08.2019r., Inwestor Pan Bartosz Małecki, dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie, przy ul. Ametystowej i Piaskowej, na działkach nr ewid. 785/6, 785/2, 774/1, gm. Ksawerów.

         Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Partyzancka 56, w Wydziale Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój 10 (tel. 42 208 77 10).

       O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie, przy ul. Ametystowej i Piaskowej, na działkach nr ewid. 785/6, 785/2, 774/1, gm. Ksawerów.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Agnieszka Kilańczyk
Data publikacji:08.08.2019 12:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Agnieszka Kilańczyk
Data aktualizacji:28.08.2019 12:37